DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMU

Mnohí klienti vyhľadávajú len službu vypracovania daňového priznania z dôvodu, že si buď spracovávajú účtovníctvo vo vlastnej réžii alebo im zákon neukladá povinnosť viesť účtovníctvo. Pre takýchto klientov vypracujeme daňové priznania individuálne, a to podľa typu daňového priznania. Pripravte sa však na podanie daňového priznania včas a nenechávajte splnenie daňových povinností na poslednú chvíľu.