RS ECONOMY – MZDY A PERSONALISTIKA

Nakoľko je evidencia miezd a personalistika neoddeliteľnou, avšak byrokraticky zdĺhavou a administratívne náročnou súčasťou účtovníctva, preberieme a vyriešime za Vás povinnosti v súvislosti so zamestnávaním ľudí.

Obsahom evidencie mzdovej a personálnej agendy je: