JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Rozsah nami poskytovaných služieb v oblasti podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • vedenie evidencie: peňažného denníka, pokladničnej knihy, knihy záväzkov a pohľadávok, ostatných pomocných kníh,
 • evidencia majetku + odpisy
 • štandardné výstupné zostavy z účtovného programu
 • komunikácia s úradmi
 • konzultačné služby
 • daňová agenda:
  • vypracovanie daňového priznania k DPH – mesačne/štvrťročne
  • vypracovanie súhrnných výkazov DPH a kontrolných výkazov DPH
  • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
  • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb s prílohami

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Rozsah nami poskytovaných služieb v oblasti podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • vedenie evidencie: účtovného denníka, pokladničnej knihy, bankovej knihy, záväzkov a pohľadávok
 • evidencia majetku + odpisy
 • štandardné výstupné zostavy z účtovného programu
 • komunikácia s úradmi
 • konzultačné služby
 • daňová agenda:
  • vypracovanie daňového priznania k DPH – mesačne/štvrťročne
  • vypracovanie súhrnných výkazov DPH a kontrolných výkazov DPH
  • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
  • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmu právnických a fyzických osôb s prílohami

RS ECONOMY, s.r.o.

Na Karlove 3714/9, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 47 423 196
DIČ: 2023890374
IČ DPH: SK2023890374

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36348/S

Slot Gacor WordPress CMS Checker